Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL PAPILDOMŲ APRIBOJIMO PRIEMONIŲ PRIEŠ PASIUTLIGĘ PAPRŪDŽIŲ KAIME PRIĖMIMO

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

DĖL PAPILDOMŲ APRIBOJIMO PRIEMONIŲ PRIEŠ PASIUTLIGĘ  PAPRŪDŽIŲ KAIME PRIĖMIMO

2006 m. spalio 4  d.  Nr. ADV-510
Kupiškis


 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin.,1992, Nr. 2-15; 2000, Nr. 61-1804) 16 straipsniu, Vietos savivaldos įstatymo 3, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 33, 49, 50 straipsnių pakeitimo ir 19 straipsnio pripažinimo netekusiu  galios įstatymo (Žin., 2003, Nr.17-704) 21 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į Kupiškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2006 m. spalio 4 d. raštą Nr.SD-189:
  1. L a i k a u   Paprūdžių  kaimą pasiutligės židiniu, o likusią Noriūnų seniūnijos teritoriją – pasiutligės grėsmės zona.
  2. Iki apribojimo priemonių prieš pasiutligę panaikinimo   u ž d r a u d ž i u  medžioti žvėris maistui Paprūdžių, Rudilių, Dūbliškių, Šatiliškio, Atkočiškių, Padegsnio, Paliepės, Sidorovkos, Kukaukos, Mažionių, Zabelinės, Karklynės, Akmenių, Karaliūnų kaimų teritorijose esančiuose laukuose bei krūmuose.
 3. Į p a r e i g o j u  medžiotojų būrelio „Vidugiriai” pirmininką Algimantą Baltrūną, medžiotojų būrelio „Aukštaičiai” pirmininką Artūrą Totorį, medžioklės klubo „Sakalas” valdybos pirmininką Algį Kazakevičių, medžioklės klubo „Ąžuolas” vadovą Eugenijų Meškauską organizuoti savo medžioklės plotuose Noriūnų seniūnijos teritorijoje lapių, mangutų, kitų plėšrūnų bei valkataujančių šunų ir kačių medžiokles. Nušautus bei rastus negyvus gyvūnus surinkti ir saugiai sunaikinti (sudeginti arba užkasti 2 metrų gylyje). Kiekvieną mėnesį apie sunaikintus plėšrūnus raštu informuoti Kupiškio rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.
  4. Medžioklės kontrolę šio įsakymo 2 punkte nurodytuose plotuose  p a v e d u  Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Kupiškio rajono agentūrai bei Kupiškio rajono medžiotojų ir žvejų draugijai.
  5. Į p a r e i g o j u  Panevėžio visuomenės sveikatos centro Kupiškio filialo vyriausiąjį gydytoją Vincą Čelkį ir Kupiškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininką Julių Skrandauską taikyti priemones prieš pasiutligę.
 6.  N u s t a t a u,  kad šis įsakymas skelbiamas viešojo informavimo priemonėse.

 


Administracijos direktorius   Žilvinas Aukštikalnis

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“