Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL PAPILDOMŲ APRIBOJIMO PRIEMONIŲ PRIEŠ PASIUTLIGĘ AŽUVADŽIŲ KAIME PRIĖMIMO

                                                                                                                


 
KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

DĖL PAPILDOMŲ APRIBOJIMO PRIEMONIŲ PRIEŠ PASIUTLIGĘ  AŽUVADŽIŲ KAIME PRIĖMIMO

 

2006 m. spalio 20  d.  Nr. ADV-539
Kupiškis

 


 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin.,1992, Nr. 2-15; 2000, Nr. 61-1804) 16 straipsniu, Vietos savivaldos įstatymo 3, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 33, 49, 50 straipsnių pakeitimo ir 19 straipsnio pripažinimo netekusiu  galios įstatymo (Žin., 2003, Nr.17-704) 21 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į Kupiškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2006 m. spalio 19 d. raštą Nr.SD-209:
  1. L a i k a u   Ažuvadžių  kaimą pasiutligės židiniu, o likusią Skapiškio seniūnijos teritoriją – pasiutligės grėsmės zona.
  2. Iki apribojimo priemonių prieš pasiutligę panaikinimo   u ž d r a u d ž i u  medžioti žvėris maistui Kandrėnų, Misiukiškio, Šilelio, Vaduvos miškuose ir Ažuvadžių, Pocauskų, Vergučių, Kandrėnų, Kandrėnėlių, Misiukiškio, Tatkonių, Stukų, Kirkėnų kaimų teritorijose esančiuose laukuose bei krūmuose.
 3. Į p a r e i g o j u  medžiotojų būrelio „Skapagiris” pirmininką Joną Žulkų, medžiotojų klubo „Giria” prezidentą Algirdą Notkų, VĮ Kupiškio miškų urėdija urėdo pavaduotoją Praną Šakalį, medžiotojų klubo „Vaduva” primininką Bronislavą Juodviršį organizuoti savo medžioklės plotuose Skapiškio seniūnijos teritorijoje lapių, mangutų, kitų plėšrūnų bei valkataujančių šunų ir kačių medžiokles. Nušautus mangutus ir lapes pristatyti tyrimams į Kupiškio rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą. Kitus nušautus plėšrūnus bei rastus negyvus gyvūnus surinkti ir saugiai sunaikinti. Kiekvieną mėnesį apie sunaikintus gyvūnus raštu informuoti Kupiškio rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.
  4. Medžioklės kontrolę šio įsakymo 2 punkte nurodytuose plotuose  p a v e d u  Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Kupiškio rajono agentūrai ir Kupiškio rajono medžiotojų ir žvejų draugijai.
  5. Į p a r e i g o j u  Panevėžio visuomenės sveikatos centro Kupiškio filialo vyriausiąjį gydytoją Vincą Čelkį ir Kupiškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininką Julių Skrandauską taikyti priemones prieš pasiutligę,
 6.  N u s t a t a u,  kad šis įsakymas skelbiamas visuomenės informavimo priemonėse.

 

 

 

Administracijos direktorius   Žilvinas Aukštikalnis


 
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“