Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL ĮGALIOJIMŲ

Projektas Nr. TSP-53

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL ĮGALIOJIMŲ

2006 m. lapkričio 23 d. Nr.TS-
Kupiškis


 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (Žin., 2000, Nr.64-1914; 2003, Nr.123-5574) 21 straipsniu ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras” 2006 m. spalio 10 d. raštą Nr. S – 161, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:
 Įgalioti  Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Vietinio ūkio, architektūros ir aplinkos apsaugos komiteto pirmininką Benediktą Gricių atstovauti Kupiškio rajono savivaldybės tarybai – UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras” akcininkei – neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ir darbotvarkės klausimais balsuoti taip:
  1. Dėl bendrovės įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais – „už”.
  2. Dėl bendrovės valdybos nario rinkimų – „už”.


Rajono meras                              

 

Parengė
Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja
Marijona Pečkuvienė


Savivaldybės administracijos
vyr. specialistė (teisininkė)

Vida Mičiūdienė

Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“