Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO MIESTO KELIO ŽENKLŲ IŠDĖSTYMO SCHEMOS KOREGAVIMO

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL KUPIŠKIO MIESTO KELIO ŽENKLŲ IŠDĖSTYMO SCHEMOS KOREGAVIMO

2006 m. gegužės 26 d. Nr. ADV-275
Kupiškis

Atsižvelgdamas į Kelių eismo saugumo komisijos 2006 m. kovo 3 d. ir 2006 m. gegužės    24 d. posėdžių protokolus:
 1. P a p i l d a u  Kupiškio miesto kelio ženklų išdėstymo schemą naujai įrengiamais kelio ženklais:
 1.1. 332 „Sustoti draudžiama” su papildoma lentele 806 „Galiojimo zona į priekį 30 m” Vilniaus g. PK 0+810 D.
 1.2. 528 „Stovėjimo vieta” ir papildoma lentele 846 „Neįgalieji” aikštelėje B.Žekonio g. 2, Kupiškyje.
 2. P a v e d u  uždarajai akcinei bendrovei „Kupiškio komunalininkas” padaryti atitinkamus pakeitimus Kupiškio miesto kelio ženklų išdėstymo schemoje.  

Direktorius  Žilvinas Aukštikalnis       

 


Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus
vyresn. specialistas

Antanas Odinas

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“