Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2016 m. birželio 9 d. Nr. ADV-416

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais ir atsižvelgdamas į Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. TS-115 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės strateginio 2016–2018 metų veiklos plano patvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. TS-175 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-115 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimą Nr. TS-207 „Dėl Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“,

tvirtinu Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos planą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                             Marius Mališauskas

 

 

 

 

 

Prisegtos bylos

 

Susiję dokumentai

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2016-09-13 16:55
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“