Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. BIRŽELIO 9 D. ĮSAKYMO NR. ADV-416 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS  2016 M. BIRŽELIO 9 D. ĮSAKYMO NR. ADV-416 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2016 m. gruodžio 29 d. Nr. ADV-883

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. ADV-416 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintą Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 2016 m. veiklos planą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


Administracijos direktorius                   Marius Mališauskas

Prisegtos bylos

 

Susiję dokumentai

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2017-01-11 13:44
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“