Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOS, VYKDANČIOS ATVEJO VADYBOS FUNKCIJAS, PATVIRTINIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOS, VYKDANČIOS ATVEJO VADYBOS FUNKCIJAS, PATVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 29 d. Nr. ADV-504

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Atvejo vadybos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141, 5 punktu:

1. T v i r t i n u, kad Kupiškio socialinių paslaugų centras, Krantinės g. 28, Kupiškis, tel. (8 459) 51 021, el. paštas paslaugu.centras@kupiskis.lt, darbo laikas – pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 17 val., penktadieniais nuo 8 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12.45 val., yra socialinių paslaugų įstaiga, vykdanti atvejo vadybos funkcijas.

2. Į p a r e i g o j u Savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyrių šio įsakymo 1 punkte nurodytą informaciją paskelbti viešai Savivaldybės interneto svetainėje.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2018 m. liepos 1 d.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                              Marius Mališauskas

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2018-07-10 16:31
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“