naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PLAUKIOJIMO SAVAEIGĖMIS IR NESAVAEIGĖMIS PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS LĖVENS TVENKINYJE APRIBOJIMO

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PLAUKIOJIMO SAVAEIGĖMIS IR NESAVAEIGĖMIS PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS LĖVENS TVENKINYJE APRIBOJIMO 

 

2018 m. rugsėjo 10 d. Nr. ADV-647

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalimi, 8 dalies 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2018 m. rugsėjo 4 d. raštą Nr. S-134 „Dėl irklavimo regatos vykdymo“:

1. A p r i b o j u 2018 m. rugsėjo 15 d. nuo 11.30 iki 14.00 val. fizinių ir juridinių asmenų plaukiojimą savaeigėmis ir nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis Lėvens tvenkinyje Aukštupėnų, Paketurių, Pajuodupės, Drūlėnų, Vėžionių, Iciūnų, Pajuodupės, Kunigiškio, Bagdonių ir Palėvenėlės kaimų ribose dėl vykdomos regatos (išskyrus regatos organizatorių ir dalyvių plaukiojimo priemones).

 2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Vidaus administravimo skyriaus vedėja,                                  Ingrida Bernatavičienė                          

laikinai einanti administracijos direktoriaus pareigas      

 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2018-09-10 16:21
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“