naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL BRANDOS EGZAMINŲ BAZINĖS MOKYKLOS SKYRIMO

   

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BRANDOS EGZAMINŲ BAZINĖS MOKYKLOS SKYRIMO

 

2018 m. rugsėjo 11 d. Nr. ADV-653

Kupiškis

 

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalimi, 8 dalies 2 punktu ir Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-1771 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-711 redakcija), 51 punktu:

    1. S k i r i u Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnaziją 2018–2019 metų brandos egzaminų bazine mokykla.
    2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas skelbiamas visuomenės viešojo informavimo priemonėse.

    Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

   

   

   

  Vidaus administravimo skyriaus vedėja,                                      Ingrida Bernatavičienė

  laikinai einanti administracijos direktoriaus pareigas  

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2018-09-11 11:47
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“