naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL 2018–2019 M. ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2018–2019 M. ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS

 

2018 m. spalio 3 d. Nr. ADV-714

Kupiškis

 

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 ,,Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 61 ir 62 punktais ir atsižvelgdamas į meteorologines sąlygas:

1. N u s t a t a u:

 1.1. nuo 2018 m. spalio 4 d. rajono biudžetinių įstaigų, įmonių ir organizacijų, o taip pat visų gydymo, vaikų ir mokymo įstaigų, turinčių sudarytus pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktus, šildymo sezono pradžią;

 1.2. nuo 2018 m. spalio 5 d. gyvenamųjų namų ir kitų šilumos vartotojų, turinčių parengties šildymo sezonui aktus, pastatų šildymo sezono pradžią; 

 1.3. kad daugiabučių namų administratoriai ir valdytojai teisės aktų nustatyta tvarka, nepažeidžiant nustatytų higienos normų, gali pradėti šildymo sezoną kitu laiku daugiabučių namų butų savininkų sprendimu.

 2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti visuomenės informavimo priemonėse.

 

 

 

Administracijos direktorius                                 Marius Mališauskas

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2018-10-03 15:09
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“