naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL AUTOBUSŲ EISMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AUTOBUSŲ EISMO

 

2019 m. vasario 26 d. Nr. ADV-183

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalimi ir 8 dalies 2 punktu, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ 2019 m. vasario 26 d. prašymą Nr. S-22 „Dėl autobusų eismo“:

1. L e i d ž i u uždarajai akcinei bendrovei „Kupiškio autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų eismą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną (pirmadienį)   organizuoti sekmadienio tvarkaraščiu.

2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti vietinėje spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Vidaus administravimo skyriaus vedėja,

laikinai einanti administracijos direktoriaus pareigas                Ingrida Bernatavičienė

 

 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2019-02-27 11:17
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“