Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. lapkričio 26 d. Nr. MP-80

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 3 straipsnio 7 dalimi, 128 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 16 ir 17 punktais, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 42 straipsniu, Pavyzdinėmis valstybės institucijų ir įstaigų vidaus tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 200 „Dėl Pavyzdinių valstybės institucijų ir įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“, Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ (su visais aktualiais pakeitimais ir papildymais):

1. T v i r t i n u Kupiškio rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovų darbo tvarkos taisykles (pridedama).

2. P a v e d u Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriui su šiuo potvarkiu supažindinti Kupiškio rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovus ir šį potvarkį paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

3. Į p a r e i g o j u Kupiškio rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovus šį potvarkį paskelbti savo institucijų ar įstaigų interneto svetainėse.

 

           

Savivaldybės meras                           Dainius Bardauskas

 

Prisegtos bylos

 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2020-12-09 14:31
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“