Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. GEGUŽĖS 4 D. ĮSAKYMO NR. ADV-342 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS   2021 M. GEGUŽĖS 4 D. ĮSAKYMO NR. ADV-342 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio 4 d. Nr. ADV-436

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi:

1. P a k e i č i u Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 2021 m. veiklos planą, patvirtintą Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus   2021 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. ADV-342 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos plano patvirtinimo“, ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. N u r o d a u paskelbti šį įsakymą Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                     Kęstutis Jakštas 

Prisegtos bylos

 

Susiję dokumentai

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2021-06-11 10:15
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“