Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. KOVO 4 D. ĮSAKYMO NR. ADV-150 „DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, ESANČIŲ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, VALDYTOJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. KOVO 4 D. ĮSAKYMO NR. ADV-150 „DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, ESANČIŲ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, VALDYTOJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugpjūčio 11 d. Nr. ADV-583

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“ 2021 m. liepos 29 d. raštą Nr. IS-01-052 „Dėl daugiabučių administravimo“:

1. P a k e i č i u Daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje, valdytojų sąrašą, patvirtintą Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. ADV-150 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje, valdytojų sąrašo patvirtinimo“, pagal šio įsakymo priedą.

2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

                     

 

Administracijos direktorius                     Kęstutis Jakštas


 

 

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. ADV-583
priedas

 

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, ESANČIŲ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, VALDYTOJŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

VALDYTOJO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO ADRESAS

VALDYMO FORMA

VALDYTOJO ADRESAS

46.

UAB „Kupiškio komunalininkas“

Krantinės g. 18, Kupiškis

Administratorius

Energetikų g. 4, Kupiškis

69.

UAB „Kupiškio komunalininkas“

Jaunimo g. 15, Kupiškis

Administratorius

Energetikų g. 4, Kupiškis

 

 

_______________________

 

Susiję dokumentai

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-08-16 14:23
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“