Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PLAUKIOJIMO SAVAEIGĖMIS IR NESAVAEIGĖMIS PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS KUPIŠKIO TVENKINYJE APRIBOJIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PLAUKIOJIMO SAVAEIGĖMIS IR NESAVAEIGĖMIS PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS KUPIŠKIO TVENKINYJE APRIBOJIMO

 

2021 m. rugpjūčio 31 d. Nr. ADV-634

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2021 m. rugpjūčio 30 d. prašymą Nr. S-39 „Dėl irklavimo regatos vykdymo“:

1. A p r i b o j u 2021 m. rugsėjo 11 d. nuo 11.30 val. iki 14.00 val. fizinių ir juridinių asmenų plaukiojimą savaeigėmis ir nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis Kupiškio tvenkinyje Aukštupėnų, Paketurių, Pajuodupės, Drūlėnų, Vėžionių, Iciūnų, Kunigiškio, Bagdonių ir Palėvenėlės kaimų ribose dėl vykdomos irklavimo regatos (išskyrus regatos organizatoriaus ir dalyvių plaukiojimo priemones).

2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                       Kęstutis Jakštas

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-08-31 16:26
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“