Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL AUTOBUSŲ EISMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL AUTOBUSŲ EISMO

 

2021 m. rugsėjo 6 d. Nr. ADV-656

Kupiškis

  

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 33 punktu, 29 straipsnio 5 dalimi, 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 4 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Irenos Medžiaušienės įmonės 2021 m. rugsėjo 3 d. prašymą:

1. L e i d ž i u Irenos Medžiaušienės įmonei nuo 2021 m. rugsėjo 9 d. atnaujinti autobusų maršruto Kupiškis–Panevėžys–Kupiškis reisus iš Kupiškio autobusų stoties – darbo dienomis 12.15 ir 16.35 val., iš Panevėžio autobusų stoties – darbo dienomis 13.15 ir 17.35 val.

2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti vietinėje spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,                                                            Ingrida Bernatavičienė

pavaduojanti administracijos direktorių                                                           

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-09-07 13:43
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“