Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PLAUKIOJIMO SAVAEIGĖMIS IR NESAVAEIGĖMIS PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS KUPIŠKIO TVENKINYJE APRIBOJIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PLAUKIOJIMO SAVAEIGĖMIS IR NESAVAEIGĖMIS PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS KUPIŠKIO TVENKINYJE APRIBOJIMO

 

2021 m. rugsėjo 8 d. Nr. ADV-664

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalimi, 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos vandens motociklų sporto federacijos 2021 m. rugsėjo 7 d. prašymą dėl leidimo organizuoti ir vykdyti vandens motociklų varžybas Kupiškio tvenkinyje:

1. A p r i b o j u nuo 2021 m. rugsėjo 9 d. 15 val. iki 2021 m. rugsėjo 12 d. 21 val. fizinių ir juridinių asmenų plaukiojimą savaeigėmis ir nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis Kupiškio tvenkinyje Aukštupėnų ir Paketurių kaimų ribose dėl vykdomų vandens motociklų varžybų (išskyrus vandens motociklų varžybų organizatoriaus ir dalyvių plaukiojimo priemones).

2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti administracijos direktorių               Ingrida Bernatavičienė                    

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-09-08 14:56
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“