Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. SPALIO 22 D. ĮSAKYMO NR. ADV-812 „DĖL KULTŪROS IR PRAMOGŲ RENGINIŲ UŽDRAUDIMO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. SPALIO 22 D. ĮSAKYMO NR. ADV-812 „DĖL KULTŪROS IR PRAMOGŲ RENGINIŲ UŽDRAUDIMO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2021 m. lapkričio 26 d. Nr. ADV-895

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 1, 2 ir 16 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ ir atsižvelgdamas į Kupiškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos 2021 m. lapkričio 26 d. posėdžio protokolą Nr. ES-13:

1. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 22 d. įsakymą ADV-812  „Dėl kultūros ir pramogų renginių uždraudimo Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2021 m. gruodžio 1 d.

3. N u r o d a u skelbti šį įsakymą Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                            Kęstutis Jakštas

Susiję dokumentai

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-11-29 09:50
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“