Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. KOVO 4 D. ĮSAKYMO NR. ADV-150 „DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, ESANČIŲ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, VALDYTOJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. KOVO 4 D. ĮSAKYMO NR. ADV-150 „DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, ESANČIŲ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, VALDYTOJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. liepos 14 d. Nr. ADV-532

Kupiškis

 

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“ 2022 m. liepos 8 d. raštą Nr. IS-01-043 „Dėl daugiabučių administravimo“:

1. P a k e i č i u Daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje, valdytojų sąrašo, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. ADV-150 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje, valdytojų sąrašo patvirtinimo“, 39 punktą ir išdėstau jį taip:

Eil. Nr.

VALDYTOJO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO ADRESAS

VALDYMO FORMA

VALDYTOJO ADRESAS

39.

UAB „Kupiškio komunalininkas“

Vilniaus g. 34, Kupiškis

Administratorius

Energetikų g. 4, Kupiškis

2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

                     

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti administracijos direktorių                   Ingrida Bernatavičienė

Susiję dokumentai

Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2022-07-14 16:35
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“