Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PLAUKIOJIMO SAVAEIGĖMIS IR NESAVAEIGĖMIS PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS KUPIŠKIO TVENKINYJE APRIBOJIMO

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PLAUKIOJIMO SAVAEIGĖMIS IR NESAVAEIGĖMIS plaukiojimo PRIEMONĖMIS KUPIŠKIO TVENKINYJE APRIBOJIMO

 

2022 m. liepos 29 d. Nr. ADV-564

Kupiškis

         Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos motorlaivių federacijos 2022 m. liepos 28 d. prašymą, Lietuvos vandens motociklų sporto federacijos 2022 m. liepos 28 d. prašymą:

     1. A p r i b o j u fizinių ir juridinių asmenų plaukiojimą savaeigėmis ir nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis Kupiškio tvenkinyje Aukštupėnų ir Paketurių kaimų ribose dėl vykdomų vandens motociklų ir motorlaivių varžybų (išskyrus vandens motociklų ir motorlaivių varžybų organizatoriaus ir dalyvių plaukiojimo priemones) šiomis datomis:

      1.1. „UIM Aquabike Baltic Cup 2022“ treniruočių ir renginio metu 2022 m. rugpjūčio 4 d. nuo 10 iki 21 val., 2022 m. rugpjūčio 5 d. nuo 10 iki 22 val., 2022 m. rugpjūčio 6 d. nuo 8 iki 22 val., 2022 m. rugpjūčio 7 d. nuo 8 iki 20 val.;

      1.2. Motorlaivių Lietuvos čempionato etapo aukšto meistriškumo varžybų treniruočių ir renginio metu 2022 m. rugpjūčio 12 d. nuo 8 iki 23 val.;

        1.3. Vandens formulių F2 pasaulio čempionato etapo treniruočių ir renginio metu    2022 m. rugpjūčio 13 d. nuo 8 val. iki 2022 m. rugpjūčio 14 d. 1 val. ir nuo 2022 m. rugpjūčio 14 d. 8 val. iki 2022 m. rugpjūčio 15 d. 1 val.

       2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje.

      Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                               Kęstutis Jakštas

Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2022-08-01 08:28
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“