Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE PATVIRTINIMO

 KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

  

ĮSAKYMAS

DĖL SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE PATVIRTINIMO

 

2022 m. lapkričio 29 d. Nr. ADP-496

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 30 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu:

1. T v i r t i n u Smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką Kupiškio rajono savivaldybės administracijoje (pridedama).

2. N u r o d a u:

2.1. Teisės skyriaus vyresniajai specialistei Snieguolei Vairienei su šiuo įsakymu supažindinti struktūrinių padalinių vadovus ir į struktūrinius padalinius neįeinančius valstybės tarnautojus per Dokumentų valdymo sistemą „Kontora“;

2.2. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovams su šiuo įsakymu supažindinti padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis per Dokumentų valdymo sistemą „Kontora“ arba pasirašytinai;

2.3. Vidaus administravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

Administracijos direktorius                        Kęstutis Jakštas

Prisegtos bylos

 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2022-12-08 11:36
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“