Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL PARAMOS MAISTO PRODUKTAIS IR ASMENS HIGIENOS PREKĖMIS IŠ EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARAMOS MAISTO PRODUKTAIS IR ASMENS HIGIENOS PREKĖMIS IŠ EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. kovo 13 d. Nr. ADV-156

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-307 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“, 25, 26, 30 punktais ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. A1-268 „Dėl dokumentų, skirtų Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo tikslinės grupės asmenų, maisto produktų ir (ar) būtinojo asmeninio vartojimo prekių apskaitai užtikrinti, formų patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u Paramos maisto produktais ir asmens higienos prekėmisiš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Kupiškio rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 19 d. įsakymą Nr. ADV-50 „Dėl Paramos maisto produktais ir asmens higienos prekėmis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Kupiškio rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. P a v e d u Vidaus administravimo skyriui šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje.

 

Administracijos direktorius                                            Kęstutis Jakštas

Prisegtos bylos

 

Susiję dokumentai

Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2023-03-13 11:41
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“