Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL PROJEKTO „PABĖGĖLIŲ IŠ UKRAINOS PRIĖMIMAS IR ANKSTYVA INTEGRACIJA“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, UŽDAVINĮ „PRISIDĖTI PRIE SAVIVALDOS LYGIU VYKDOMŲ ANKSTYVOSIOS TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJOS VEIKLŲ“ ĮGYVENDINANČIŲ PROJEKTO VEIKLOS (-Ų) / PRIEMONĖS (-IŲ) VYKDYTOJO (-Ų) ATRANKOS KONKURSO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE KOMISIJOS SUDARYMO

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PROJEKTO „PABĖGĖLIŲ IŠ UKRAINOS PRIĖMIMAS IR ANKSTYVA

INTEGRACIJA“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, UŽDAVINĮ

„PRISIDĖTI PRIE SAVIVALDOS LYGIU VYKDOMŲ ANKSTYVOSIOS TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJOS VEIKLŲ“ ĮGYVENDINANČIŲ PROJEKTO VEIKLOS (-Ų) / PRIEMONĖS (-IŲ) VYKDYTOJO (-Ų) ATRANKOS KONKURSO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE KOMISIJOS SUDARYMO

 

2023 m. kovo 17 d. Nr. ADV-163

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalimi, 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. vasario 1 d. patvirtintu įsakymu Nr. A1-64 „Dėl Projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, finansuojamo iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ lėšų, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės 2023 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. ADV-154 „Dėl Projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija  „Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, uždavinį „Prisidėti prie savivaldos lygiu vykdomų ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos veiklų“ įgyvendinančių projektų partnerių atrankos aprašo patvirtinimo“:

1. S u d a r a u Kupiškio rajono savivaldybės Projekto veiklos (-ų) / priemonės (-ių) vykdytojo (-ų) atrankos konkurso komisiją:

1.1. Greta Urbonaitė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja, (komisijos pirmininkė);

1.2. Irmantas Gudas – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (teisininkas), (komisijos pirmininko pavaduotojas);

1.3. Gražina Dalinkevičienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė), (komisijos sekretorė);

1.4. Irena Mockuvienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

1.5. Sandra Janušauskaitė – Kupiškio socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja.

N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti administracijos direktorių                         Ingrida Bernatavičienė

 

Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2023-03-17 15:45
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“