Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2023 m. gegužės 30 d. Nr. ADV-276

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 4 dalimi, 6 dalies 2 punktu ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. TS-255 „Dėl Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos plano įvykdymo ataskaitą (pridedama).

2. N u r o d a u paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt.

 

  

Laikinai einantis Savivaldybės administracijos

direktoriaus pareigas                                                               Arūnas Valintėlis

                                                   

Prisegtos bylos

 
Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2023-05-31 16:30
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“