Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ EISMO TVARKARAŠČIO NUO 2023 M. RUGSĖJO 25 D. (MOKINIŲ MOKYMOSI METU)

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ EISMO TVARKARAŠČIO NUO 2023 M. RUGSĖJO 25 D. (MOKINIŲ MOKYMOSI METU)

 

2023 m. rugsėjo 15 d. Nr. MV-144

Kupiškis

  

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 9 punktu, 30 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 4 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdamas į uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ 2023 m. rugsėjo 13 d. prašymą Nr. S-84 „Dėl vietinio susisiekimo autobusų maršrutų mokinių mokslo metu nuo 2023 m. rugsėjo 25 d. patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u nuo 2023 m. rugsėjo 25 d. (mokinių mokymosi metu) uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų eismo tvarkaraštį (pridedama).

 2. N u r o d a u šį potvarkį paskelbti vietinėje spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės merui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės mero pareigas laikinai einantis

Savivaldybės tarybos narys                                                                                        Virginijus Umbra

Prisegtos bylos

 
Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2023-09-18 13:47
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“