Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2023 M. VASARIO 9 D. ĮSAKYMO NR. ADV-82 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ, REIKALINGŲ PAVOJŲ KELIANČIŲ MEDŽIŲ ŠALINIMO, PJOVIMO IR GENĖJIMO DARBAMS 2023 METAIS ATLIKTI, PASKIRSTYMO“ PAKEITIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2023 M. VASARIO 9 D. ĮSAKYMO NR. ADV-82 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ, REIKALINGŲ PAVOJŲ KELIANČIŲ MEDŽIŲ ŠALINIMO, PJOVIMO IR GENĖJIMO DARBAMS 2023 METAIS ATLIKTI, PASKIRSTYMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. spalio 30   d. Nr. ADV-498

Kupiškis

 

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 4 dalimi, 6 dalies 1–2 punktais ir Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų sąmata, patvirtinta Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. TS-251 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. TS-18 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo“:

1. P a k e i č i u Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. ADV-82 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės lėšų, reikalingų   pavojų keliančių medžių šalinimo, pjovimo ir genėjimo darbams 2023 metais atlikti, paskirstymo“ priedą, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Laikinai einantis Savivaldybės administracijos

direktoriaus pareigas                                Arūnas Valintėlis                      

 

Prisegtos bylos

 

Susiję dokumentai

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2023-10-31 12:50
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“