Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO AMBASADORIAUS VARDO SUTEIKIMO

KUPIŠKIO RAJONO savivaldybės MERAS

 

POTVARKIS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO AMBASADORIAUS VARDO SUTEIKIMO

 

2024 m. balandžio 3 d. Nr. MV-107

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi, Kupiškio rajono ambasadoriaus vardo suteikimo nuostatų, patvirtintų Kupiškio rajono savivaldybės tarybos  2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. TS-289 ,,Dėl Kupiškio rajono ambasadoriaus vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“, 14 punktu ir atsižvelgdamas į Kupiškio rajono ambasadoriaus vardo suteikimo komisijos 2024 m. kovo  29 d. posėdžio protokolą Nr. 1:

1. S u t e i k i u Kupiškio rajono ambasadoriaus vardą šiems asmenims:

1.1. Editai Tamošiūnaitei – Norvegija;

1.2. Mindaugui Dyrai – Jungtinė Karalystė, Birmingemas.

2. N u r o d a u šį potvarkį paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt ir  www.globalus.kupiskis.lt

Šis potvarkis gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės merui  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                              Algirdas Raslanas     

Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2024-04-03 14:07
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“