Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL DARBDAVIŲ ATRANKOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DARBDAVIŲ ATRANKOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2024 m. balandžio 16 d. Nr. ADV-131

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 17 straipsniu:

1. T v i r t i n u Darbdavių atrankos Kupiškio rajono savivaldybės užimtumo didinimo programai įgyvendinti tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 10 d. įsakymą Nr. ADV-278 „Dėl darbdavių atrankos Kupiškio rajono savivaldybės užimtumo didinimo programai įgyvendinti tvarkos aprašo ir atrankos komisijos nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

Administracijos direktorius                                                           Arūnas Valintėlis

 

 

Prisegtos bylos

 

Susiję dokumentai

Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2024-04-17 09:00
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“