Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. TS-26 PAKEITIMO

Projektas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. TS-26 „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO” PAKEITIMO

2006 m. birželio 22 d. Nr. TS-
Kupiškis

 

Vadovaudamasi Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995) 28 straipsniu, Vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2004, Nr. 4-33) 11 straipsnio 2 dalimi ir 17 straipsnio 28 punktu ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2006 m. birželio 12 d. raštą Nr. S-178, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. TS-26 „Dėl sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovų darbo apmokėjimo” 1 punktą ir išdėstyti jį taip:

„1. Nustatyti nuo 2005 m. gegužės 1 d. rajono savivaldybės sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovų tarnybinius atlyginimus:

1.1. Kupiškio ligoninės vyriausiajam gydytojui – 29,5 bazinių mėnesinių algų dydžio tarnybinį atlyginimą;

1.2. Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriui – 35,1 29,5 bazinių mėnesinių algų dydžio tarnybinį atlyginimą”.

2. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimą Nr. TS-95 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. TS-26 „Dėl sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovų darbo apmokėjimo” pakeitimo”.

 

Meras

 

Rengė Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Nijolė Jaruševičienė

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“