Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO KELIŲ EISMO SAUGUMO KOMISIJOS SUDARYMO

Projektas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL KUPIŠKIO RAJONO KELIŲ EISMO SAUGUMO KOMISIJOS SUDARYMO

2006 m. birželio 22 d. Nr. TS-
Kupiškis

 


 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 17-704; 2005, Nr. 57-1941) 11 straipsnio 2 punktu ir 17 straipsnio 6 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:
 1. Sudaryti Kupiškio rajono kelių eismo saugumo komisiją:
  Jonas Jarutis –  mero pavaduotojas (komisijos pirmininkas);
  Žilvinas Aukštikalnis – Savivaldybės administracijos  direktorius;
 Benediktas Gricius – Savivaldybės tarybos narys;
 Antanas Odinas – Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus  vyresnysis specialistas;
  Vytautas Stančikas – Policijos komisariato Viešosios tvarkos ir eismo priežiūros poskyrio viršininkas;
  Mažvydas Šalkauskas – Savivaldybės administracijos  Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas;
  Albinas Vaižmužis – Savivaldybės tarybos narys.
 2. Pripažinti netekusiais galios šiuos Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimus:
  2003 m. gegužės 15 d. sprendimą Nr. TS-15 „Dėl kelių eismo saugumo komisijos sudarymo”;
  2005 m. gegužės 19 d. sprendimą Nr. TS-148 „Dėl kelių eismo saugumo komisijos pakeitimo”.

 Meras
  
Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė


Rengė Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja Marijona Pečkuvienė

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“