Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO

Projektas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO

2006 m. birželio 22 d. Nr. TS-
Kupiškis


  Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049;2002, Nr.91-2832; 2003, Nr.104-4636) 17 straipsnio 6 punktu ir Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos, patvirtintos  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr.841 (Žin., 2003, Nr.64-2899; 2004, Nr.32-1016), 3 skyriaus 12 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :
 1. Sudaryti šios sudėties Žemės sklypų, esančių Jaunimo g., Kupiškio mieste, pirkimo komisiją:
 Mažvydas Šalkauskas – Savivaldybės administracijos Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas (komisijos pirmininkas);
  Virginija Bražienė – Savivaldybės administracijos Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vyresnioji specialistė (komisijos sekretorė);
  Benediktas Gricius – Savivaldybės tarybos Vietinio ūkio, architektūros ir aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas;
  Valytė Jakštonienė – Panevėžio apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kupiškio  žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotoja;
  Marijona Pečkuvienė – Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja.
              2. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 23 d. sprendimą Nr.TS-282 „Dėl pirkimo komisijos sudarymo”.


Meras               
Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė
  
Rengė Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“