Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL SKLYPO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

Projektas   

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL SKLYPO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

2006 m. birželio 22 d.  Nr. TS-
Kupiškis
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995,    Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617, Nr. 152-5531) ir Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2006 m. gegužės 29 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktu Nr. 103, Kupiškio rajono savivaldybės taryba                 n u s p r e n d ž i a:
 1. Patvirtinti kitos paskirties sklypo, esančio Kunčių kaime, Subačiaus seniūnijoje, Kupiškio rajone, padalinimo detalaus planavimo detaliojo plano sprendinius (pagal pridedamą brėžinį):
              1.1.Sklypui Nr.1:
   1.1.1 žemės sklypo naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos;
  1.1.2. žemės sklypo  naudojimo pobūdį – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos;
  1.1.3. sklypo plotą – 3596 (tris tūkstančius penkis šimtus devyniasdešimt šešis)         kv. metrus;
              1.1.4. statinių aukštį nuo žemės paviršiaus – 10,0 m;
              1.1.5. sklypo užstatymo intensyvumą – 20 proc.;
              1.1.6. sklypo užstatymo tankį – 20 proc.
               1.2.Sklypui Nr.2:
  1.2.1 žemės sklypo naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos;
  1.2.2. žemės sklypo  naudojimo pobūdį – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos;
  1.2.3. sklypo plotą – 4819 (keturis tūkstančius aštuonis šimtus devyniolika) kv. metrų;
              1.2.4. statinių aukštį nuo žemės paviršiaus – 8,0 m;
              1.2.5. sklypo užstatymo intensyvumą – 40 proc.;
              1.2.6. sklypo užstatymo tankį – 20 proc.
            3. Pavesti planavimo organizatoriui patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka įregistruoti Kupiškio rajono savivaldybės teritorijų planavimo registre.

Meras      
Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė
  
Rengė Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“