Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL PRIEDO NUSTATYMO

Projektas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL PRIEDO NUSTATYMO

2006 m. birželio 22 d. Nr. TS-
Kupiškis

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo” (Žin., 1993, Nr. 28-655; 2005, Nr. 80-2904, Nr. 149-5439) 4 punktu ir 2006 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 417 „Dėl Lietuvos Respublikos 2006 metų valstybės biudžeto asignavimų biudžetinių įstaigų darbuotojų (bibliotekininkų) darbo užmokesčiui padidinti paskyrimo” (Žin., 2006, Nr. 51-1877), Kupiškio rajono savivaldybės taryba   nusprendžia:
  Nustatyti Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei Danguolei Tamulevičienei 20 procentų tarnybinio atlyginimo dydžio personalinį  priedą nuo 2006 m. balandžio 1 d. iki gruodžio 31 d. įskaitytinai.


Meras        

 

Rengė Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Nijolė Jaruševičienė

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“