Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL PRIEDO NUSTATYMO

Projektas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL PRIEDO NUSTATYMO

2006 m. birželio 22 d. Nr. TS-
Kupiškis

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo” (Žin., 1993, Nr. 28-655; 2005, Nr. 80-2904, Nr. 149-5439) 4 punktu ir 2006 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 417 „Dėl Lietuvos Respublikos 2006 metų valstybės biudžeto asignavimų biudžetinių įstaigų darbuotojų (bibliotekininkų) darbo užmokesčiui padidinti paskyrimo” (Žin., 2006, Nr. 51-1877), Kupiškio rajono savivaldybės taryba   nusprendžia:
  Nustatyti Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei Danguolei Tamulevičienei 20 procentų tarnybinio atlyginimo dydžio personalinį  priedą nuo 2006 m. balandžio 1 d. iki gruodžio 31 d. įskaitytinai.


Meras        

 

Rengė Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Nijolė Jaruševičienė

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“