Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO LIGONINĖS PRAŠYMO

Projektas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO LIGONINĖS PRAŠYMO

2006 m. birželio 22 d. Nr. TS-
Kupiškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2000, Nr.91-2832; 2005, Nr.57-1941) 17 straipsnio 28 punktu ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2006 m. birželio 8 d. raštą Nr.12-202, Kupiškio rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a :

Leisti viešajai įstaigai Kupiškio ligoninei nurašyti nusidėvėjusį ir netinkamą naudoti ilgalaikį turtą (pagrindines priemones), esantį ligoninės balanse:

Eil Nr.

Inventorinis Nr

Pavadinimas

Pagami-nimo metai

Įsigijimo vertė (Lt)

Nusidė-vėjimas (Lt)

Likutinė vertė (Lt)

1

2

3

4

5

6

7

1.

124071637

Hematologinis skaitiklis SEL-3D-P

1997

500,00

450,00

50,00

2.

124071628

Stimuliatorius su priedais

1999

9110,00

8199,00

911,00

3.

124071669

Narkozės įranga su priedais

1978

2071,68

1864,51

207,17

4.

124071581

Filtro kasetė su atsarginiu filtru „Airbox EU9”

1991

2592,00

2332,80

259,20

5.

124071582

Filtro kasetė su atsarginiu filtru „Airbox EU9”

1991

2593,00

2333,70

259,30

   

Iš viso:

 

16866,68

15180,01

1686,67

 

Meras

 

Rengė Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja Marijona Pečkuvienė

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“