Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL PRITARIMO DETALIOJO PLANO RENGIMUI

Projektas         

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO DETALIOJO PLANO RENGIMUI

2006 m. birželio 22  d. Nr. TS-
Kupiškis


 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2000, Nr.91-2832; 2003, Nr.17-704; 2005, Nr. 57-1941) 17 straipsnio 30 punktu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617) 22 straipsnio  6 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:
 Pritarti Virgilijui Kirdai ir Janinai Kirdienei priklausančio žemės ūkio paskirties sklypo, esančio Drulėnų kaime, Kupiškio seniūnijoje, Kupiškio rajone, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimui į kitos paskirties teritoriją. Numatomas sklypo  naudojimo būdas – gyvenamoji teritorija, naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba  (žemės sklypo planas M1:1000 pridedamas).


Meras                          

 

Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė
  
Rengė Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“