Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PRAŠYMO

Projektas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL  VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PRAŠYMO

2006 m. birželio  22 d. Nr. TS-
Kupiškis

 

  Vadovaudamasi   Lietuvos Respublikos vietos savivaldos  įstatymo (Žin.,1994, Nr.55-1049; 2000, Nr.91-2832; 2003, Nr.17-704) 17 straipsnio 26 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarka, patvirtinta Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2002 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr.206, ir atsižvelgdama  į viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2006 m. gegužės 11 d. prašymą Nr.S-152, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:
  Leisti viešajai įstaigai Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui  pakeisti 2004 m. gegužės 5 d. negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos sutartį Nr.1 ir išnuomoti akcinei bendrovei „Panfarma” 73,15 kv. metro bendrojo ploto patalpas (pažymėtas plane 102,103,104,105,106) poliklinikos pastate  Krantinės g.30, Kupiškyje, tokiomis pačiomis sąlygomis.


 Meras

 

 


Rengė Savivaldybės gydytojas Vincas Dražba

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“