Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2006 METŲ IŠLAIDŲ SĄMATOS

Projektas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBES TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2006 METŲ IŠLAIDŲ SĄMATOS

2006 m. birželio 22 d. Nr. TS-
Kupiškis


 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995) 28 straipsnio 5 punktu ir Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro įstatų, patvirtintų Kupiškio rajono savivaldybės tarybos   1997 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. 93,  9.8. punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:
 1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo gaunamų lėšų 2006 metų išlaidų sąmatą (pridedama).
 2. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui 2006 metų išlaidų darbo užmokesčiui normatyvą procentais nuo visų pajamų – iki 70 proc.
 3. Leisti Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriui daryti pakeitimus sąmatoje tarp atskirų išlaidų straipsnių (išskyrus išlaidas darbo užmokesčiui ir ilgalaikiam turtui įsigyti).


Meras                 

 

Rengė Savivaldybės gydytojas Vincas Dražba

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“