Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARTIES PRATĘSIMO

Projektas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARTIES PRATĘSIMO

2006 m. birželio 22 d. Nr.TS-
Kupiškis


  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin.,1994, Nr.55-1049; 2000, Nr.91-2832; 2005, Nr.57-1941) 17 straipsnio 26 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 19 d. sprendimu Nr.TS-105 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos” ir atsižvelgdama į Kupiškio rajono policijos komisariato 2006 m. birželio 2 d. prašymą Nr.71-2-S1-3948, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
  1.  Pratęsti 2001 m. balandžio 27 d. panaudos sutarties Nr.53 terminą su Kupiškio rajono policijos komisariatu negyvenamosioms patalpoms, esančioms Skapiškio g. 6, Šimonių kaime, Šimonių seniūnijoje (10,68 kv.metro); Aukštaičių g.13, Subačiuje, Subačiaus seniūnijoje (13,84 kv. metro); Sodų g. 1, Noriūnuose, Noriūnų seniūnijoje (9,79 kv.metro); Varpo a. 4, Skapiškio miestelyje, Skapiškio seniūnijoje (18,15 kv.metro); Berželių g. 1, Alizavos kaime, Alizavos seniūnijoje (12,60 kv.metro), iki 2008 m. balandžio 27 d. tokiomis pačiomis sąlygomis.
  2. Įgalioti Savivaldybės administracijos direktorių Žilviną Aukštikalnį pasirašyti panaudos sutarties pakeitimą.

 

Meras             
          

Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė

Rengė Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja Marijona Pečkuvienė

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“