Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL ATOSTOGŲ

Projektas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL ATOSTOGŲ

2006 m. birželio 22 d. Nr. TS-
Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 17-704) 17 straipsnio 2 ir 3 punktais, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Leisti merą Leoną Apšegą ir mero pavaduotoją Joną Jarutį kasmetinių atostogų pagal tokį grafiką:

Eil.

Nr.

Pareigos

Vardas,

pavardė

Trukmė

(kalendo-rinėmis dienomis)

Laikotarpis, už kurį suteikiamos atostogos

Atostogų data (įskaityti-nai)

1.

Meras

Leonas

Apšega

28

2005-04-16–2006-04-15

2006-08-01–2006-08-29

2.

Mero pavaduotojas

Jonas

Jarutis

12

2005-04-16–2006-04-15

2006-07-17–2006-07-28

 

Meras

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“