Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-80 5 PUNKTO PAPILDYMO

Projektas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-80 „DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ TARIFŲ, MOKĖJIMO TERMINŲ IR LENGVATŲ 2006 M.” 5 PUNKTO PAPILDYMO

2006 m. birželio 22 d. Nr.TS-
Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo (Žin., 1992, Nr. 21-612; 1995, Nr. 53-1299; 2005, Nr. 153-5640) 6, 7 ir 11 straipsniais ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr.91-2832; 2005, Nr. 57-1941) 17 straipsnio 23 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Papildyti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. TS-80 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų, mokėjimo terminų ir lengvatų 2006 m.” 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Nustatyti neapmokestinamąjį žemės nuomos mokesčiu sklypo dydį neįgaliesiems, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis arba I ir ar II invalidumo grupės invalidams, senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims pensininkams ir nepilnamečiams vaikams, kai šių asmenų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų (mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai bei studentai prie darbingų asmenų nepriskiriami):

5.1. 0,25 ha – Kupiškio ir Subačiaus miestuose namų valdų žemei;

5.2. 1,20 ha – kaimo vietovėje žemės ūkio paskirties žemei ir namų valdų žemei.”

 

Meras

 

 

Rengė Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistas Bronius Zabulis

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“