Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PATIKSLINIMO

Projektas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PATIKSLINIMO

2006 m. birželio 22 d. Nr. TS-
Kupiškis

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2005, Nr. 57-1941) 17 straipsnio 12 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba   nusprendžia:
 1. Patikslinti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti rajono savivaldybės biudžete patvirtintų asignavimų paskirstymą pagal asignavimų valdytojus ir programas:
 1.1.  4 600 litų sumažinti IV ketvirčio asignavimus rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui Socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo programai (centralizuoto šildymo išlaidų kompensacijoms).
 1.2.  4 600 litų padidinti asignavimus rajono savivaldybės administracijai Socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo programai (būsto išlaikymo išlaidų kompensacijoms skaičiuoti,  II ir III ketvirčiuose po  1 500 litų, IV ketvirtyje – 1 600 litų).
 1.3.  34 198 litais sumažinti III ketvirčio asignavimus rajono savivaldybės administracijai Turto valdymo gerinimo programai vykdyti (09.06.01.07 sk.).
 1.4.  34 198 litais (II ketvirtyje – 9 000 litų, III ketvirtyje – 25 198 litais) padidinti  asignavimus Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai Priešgaisrinių tarnybų veiklos programai vykdyti, iš jų:
 6 980 litų – pastato stogo remontui,
  9 000 litų – transportui išlaikyti,
 13 909 litais – darbo užmokesčiui,
 4 309 litais – socialinio draudimo įmokoms.
 2. Patikslinti rajono savivaldybės administracijai Infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programai skirtus asignavimus,  6 100 litų sumažinant III ketvirčio asignavimus Kupiškio seniūnijos gyvenviečių viešojo ūkio išlaidoms ir atitinkamai padidinant asignavimus ilgalaikiam turtui (krūmapjovei, priekabai) pirkti.
  3. Patikslinti Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijai Mokinių ugdymo programai III ketvirtyje skirtus asignavimus:
 3.1. 26 150 litų sumažinti asignavimus ilgalaikio turto einamajam remontui;
 3.2. 3 500 litų padidinti asignavimus darbo užmokesčiui, 13 650 litų – ilgalaikiam turtui pirkti ir 9 000 litų – stadiono rekonstrukcijos projektavimo darbams.


Meras      

 
Rengė Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Nijolė Jaruševičienė

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“