Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL 2006 METŲ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR ASIGNAVIMŲ PADIDINIMO

Projektas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL 2006 METŲ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR ASIGNAVIMŲ PADIDINIMO

2006 m. birželio 22 d. Nr. TS-
Kupiškis

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 17-704) 17 straipsnio 12 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr.417 „Dėl Lietuvos Respublikos 2006 metų valstybės biudžeto asignavimų biudžetinių įstaigų darbuotojų (bibliotekininkų) darbo užmokesčiui padidinti paskirstymo” (Žin., 2006, Nr. 51-1877) ir 2006 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. 515 „Dėl lėšų skyrimo” (Žin., 2006, Nr. 63-2305), Kupiškio rajono savivaldybės taryba   nusprendžia:
  1. Padidinti  107 300 litų 2006 metų Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto pajamas:
  1.1. 99 300 litų – lėšomis, skirtomis iš valstybės biudžeto biudžetinių įstaigų darbuotojų (bibliotekininkų) darbo užmokesčiui padidinti 20 procentų (po 33 100 litų II-IV ketvirčiuose).
 1.2. 8 000 litų – lėšomis iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo knygos „Tai bent vestuvės” leidybos, minint spektaklio „Senovinės kupiškėnų vestuvės” 40-metį, išlaidoms iš dalies padengti (II ketvirtyje).
 2. Padidinti  107 300 litų 2006 metų Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto asignavimus:
 2.1. 8 000 litų – Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros centrui Kultūros veiklos vykdymo ir plėtros programai vykdyti (III ketvirtyje, knygos „Tai bent vestuvės” leidybos, minint spektaklio „Senovinės kupiškėnų vestuvės” 40-metį, išlaidoms iš dalies padengti).
 2.2. 99 300 litų – Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms bibliotekininkų darbo užmokesčiui nuo 2006 m. balandžio 1 d. padidinti 20 procentų (priedas).

Meras        


Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė


 
Rengė Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Nijolė Jaruševičienė

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“