Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO

Projektas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO

2006 m. birželio 22 d. Nr. TS-
Kupiškis

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 115-5193) 7 straipsnio 12 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba   nusprendžia:
  Skirti III ketvirtyje iš rajono savivaldybės administracijai patvirtintų asignavimų religijoms remti:
1. 3 000 litų Gikonių koplyčios sienoms dažyti.
2.  5 800 litų Adomynės bažnyčios elektros instaliacijai remontuoti.
3.  10 000 litų Skapiškio bažnyčios grindims remontuoti.

Meras        

 

 

Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė
 

Rengė Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Nijolė Jaruševičienė

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“