Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO

Projektas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO

2006 m. birželio 22 d. Nr. TS-
Kupiškis

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2005, Nr. 57-1941) 17 straipsnio 13 punktu ir Biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2000, Nr. 61-1826; 2004, Nr. 4-47) 24 straipsnio 2 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba   nusprendžia:
  Skirti papildomus asignavimus iš biudžeto apyvartos lėšų likučio (priedas).

Meras        

 

Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė


 
Rengė Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Nijolė Jaruševičienė

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“