Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO

Projektas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO

2006 m. birželio 22 d. Nr. TS-
Kupiškis

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2005, Nr. 57-1941) 17 straipsnio 13 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba   nusprendžia:
 Paskirstyti Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo programos lėšų rezervą:
 1.  1 000 litų III ketvirtyje – Kupiškio bitininkų draugijai Aukštaitijos krašto bitininkų šventės išlaidoms.
 2.  1 000 litų III ketvirtyje – Naivių kaimo bendruomenei projekto rengimo išlaidoms.
 3.  1 800 litų (po 900 litų III ir IV ketvirčiuose) – Kupiškio rajono tautodailininkų liaudies meno studijai „Židinys” rajono tautodailininkų darbų katalogo leidybos išlaidoms iš dalies finansuoti.


Meras        

 

 

Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė
 

Rengė Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Nijolė Jaruševičienė

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“