Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL DETALAUS PLANAVIMO PROJEKTO TVIRTINIMO

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL DETALAUS PLANAVIMO PROJEKTO TVIRTINIMO

2006 m. birželio 14 d.  Nr. ADV-317
Kupiškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995,     Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. TS-193 „Dėl įgaliojimų rajono savivaldybės administracijos direktoriui” ir Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2006 m. birželio 7 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktu    Nr. 116,
 t v i r t i n u:
  1. Kitos paskirties sklypo, esančio Virbališkių kaime, Kupiškio rajone, suformavimo detaliojo plano sprendinius  (pagal pridedamą brėžinį):
  1.1. žemės sklypo naudojimo būdą – visuomeninės paskirties teritorijos;
  1.2. žemės sklypo naudojimo pobūdį – mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos;
  1.3 sklypo plotą – 19752 (devyniolika tūkstančių septyni šimtai penkiasdešimt du) kv. metrai;
         1.4. statinių aukštį nuo žemės paviršiaus – 10 m;
              1.5. sklypo užstatymo intensyvumą – 19 proc.;
              1.6. sklypo užstatymo tankį – 9 proc.
            2. P a v e d u  planavimo organizatoriui patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka įregistruoti Kupiškio rajono savivaldybės teritorijų planavimo registre.

 

 Savivaldybės administracijos direktorius  Žilvinas Aukštikalnis
 

 

Parengė
Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas

Mažvydas Šalkauskas

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“