Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL PAPILDOMŲ APRIBOJIMO PRIEMONIŲ PRIEŠ PASIUTLIGĘ SKVERBŲ KAIME PRIĖMIMO

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL PAPILDOMŲ APRIBOJIMO PRIEMONIŲ PRIEŠ PASIUTLIGĘ SKVERBŲ KAIME PRIĖMIMO

2006 m. birželio 12 d.  Nr. ADV-310
Kupiškis

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin.,1992, Nr. 2-15; 2000, Nr. 61-1804) 16 straipsniu, Vietos savivaldos įstatymo 3, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 33, 49, 50 straipsnių pakeitimo ir 19 straipsnio pripažinimo netekusiu  galios įstatymo (Žin., 2003, Nr.17-704) 21 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į Kupiškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2006 m. birželio 12 d. raštą Nr.SD-133:
  1. L a i k a u   Skverbų kaimą Subačiaus seniūnijoje pasiutligės židiniu.
  2. Iki apribojimo priemonių prieš pasiutligę panaikinimo   u ž d r a u d ž i u  medžioti žvėris maistui Skverbų, Zalietiškių, Ilgučių, Šaukliškių, Dvariškių, Valakų, Žvirblionių, Rudiškių, Bajoriškių, Stirniškių, Terpeikių, Lukonių, Šiaudinių kaimų teritorijose esančiuose laukuose bei krūmuose.
 3. Medžioklės kontrolę šio įsakymo 2 punkte nurodytuose plotuose  p a v e d u  Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Kupiškio rajono agentūrai bei Kupiškio rajono medžiotojų ir žvejų draugijai.
  4. Į p a r e i g o j u  Panevėžio visuomenės sveikatos centro Kupiškio filialo vyriausiąjį gydytoją Vincą Čelkį ir Kupiškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininką Julių Skrandauską taikyti priemones prieš pasiutligę.
 5.  N u s t a t a u,  kad šis įsakymas skelbiamas viešojo informavimo priemonėse.


Savivaldybės administracijos direktorius  Žilvinas Aukštikalnis

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“