Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Kupiškio rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Pareiškėjas

1.

Kristina Puronaitė

2.

Lina Rulytė

3.

Leokadija Pranevičienė

4.

Vidmantas Liauška

5.

Gražina Valiūnaitė

6.

Vitalija Čiurlienė

7.

Gintaras Uzdras

8.

Aušra Vilkončienė

9.

Ingrida Mažutytė

10.

Ingrida Djačenko

11.

Dalė Janušonienė

12.

Ričardas Strolia

13.

Rolandas Varnys

14.

Raimonda Kiznytė

15.

Danė Slavinskienė

16.

Algimantas Beržinskas

17.

Janina Janiulienė

18.

Eglė Aukštikalnytė

19.

Rolandas Aliukas

20.

Vitalija Gabrėnienė

21.

Laurynas Šležinskas

22.

Bronislava Poznanskienė

23.

Vita Škinderienė

24.

Giedrė Brazdžiūnaitė

25.

Tomas Lupeikis

26.

Vasilij Luganskij

27.

Albertas Galvonas

28.

Genovaitė Balsevičienė

29.

Sonata Kasauskaitė

30.

Agnė Mikšytė

31.

Jurgita Monstvilaitė

32.

Sonata Kononovaitė

33.

Vita Bernotavičiūtė

34.

Alfredas Stukas

35.

Miglius Jankauskas

36.

Neringa Rudokaitė

37.

Mantas Aleliūnas

38.

Orestas Klementjevas

39.

Rimgaudas Skarbalius

40.

Henrikas Venslavičius

41.

Povilas Pikiotas

42.

Asta Baltušienė

43.

Vytautas Kurmis

44.

Ramūnas Skapas

45.

Ignas Krogelevičius

46.

Elvyra Kutkevičienė

47.

Marijona Darondienė

48.

Oksana Ambrazaitytė

49.

Elvyra Lukšienė

50.

Laima Tučinskienė

51.

Dailius Valma

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 3 dalimi, Savivaldybės interneto svetainėje skelbiamame Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąraše nurodomas asmens (šeimos atveju – asmens, kuris pateikia prašymą  suteikti paramą būstui išsinuomoti) vardas, pavardė, jo eilės numeris minėtame sąraše.

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-09-02 15:14
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“