Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimas įvairiomis kalbomis


KONVENCIJA DĖL IŠRAŠŲ IŠ CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ IŠDAVIMO ĮVAIRIOMIS KALBOMIS įsigaliojo 2010-01-29


Šiuo metu Konvecijos dalyvėmis yra šios šalys:

1. Austrijos Respublika

2. Baltarusijos Respublika

3. Belgijos Karalystė

4. Bosnija ir Hercogovina

5. Estijos Respublika

6. Graikijos Respublika

7. Italijos Respublika

8. Ispanijos Karalystė

9. Juodkalnijos Respublika

10. Kroatijos Respublika

11. Lietuvos Respublika

12. Lenkijos Respublika

13. Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

14. buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija

15. Moldovos Respublika

16. Nyderlandų Karalystė

17. Portugalijos Respublika

18. Prancūzijos Respublika

19. Sebijos Respublika

20. Slovėnijos Respublika

21. Šveicarijos Konfederacija

22. Turkijos Respublika

23. Vokietijos Federacinė Respublika

 

 

Tik iš Konvencijos dalyvių priimami nustatytos formos išrašai (gimimo, santuokos, mirties). Asmenys šiuos tarptautinius išrašus gali pateikti tik tose valstybėse, kurios yra prisijungusios prie Konvencijos. Šie tarptautiniai  išrašai yra priimami be vertimo ir legalizavimo. Į užsienio valstybes vežami dokumentai taip pat neturi būti verčiami ar legalizuojami, kadangi formose yra nurodytos visų Konvencijos dalyvių valstybių kalbos.

 

Už išduodamus išrašus valstybės rinkiava yra imama vadovaujantis šiuo nutarimo punktu:

1.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 1041 (nuo 2009 m. rugsėjo 12 d.) (Žin., 2009, Nr. 109-4629) redakcija už civilinės būklės akto įrašo nuorašo ar civilinės būklės akto įrašo kopijos išdavimą -2,9 eur

 

 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2015-12-17 16:30
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“