Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimas įvairiomis kalbomis

Europos Sąjungos Reglamentas susijęs su daugiakalbių standartinių formų išdavimu

Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. reglamentu (ES) Nr. 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (toliau – Reglamentas) siekiama supaprastinti kai kuriuos formalumus, su kuriais susiduria ES piliečiai, pateikdami vienoje  ES valstybėje narėje išduotus dokumentus kitos ES valstybės narei.

Reglamentas nustato, kad tuo atveju, jei pateikiami kitoje ES valstybėje narėje išduoti viešieji dokumentai, prie kurių pridedama daugiakalbė standartinė forma, vertimo nereikalaujama.

Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos skyriuose daugiakalbės standartinės formos asmens prašymu gali būti pridedamos prie gimimo, santuokos, mirties įrašą liudijančių išrašų, prie pažymų, patvirtinančių kliūčių sudaryti santuoką užsienyje nebuvimą. Forma skirta naudoti kaip pagalbinė medžiaga vertimui tų dokumentų, prie kurių ji pridedama. Forma pateikiama kartu su atitinkamu dokumentu, viena ji neturi jokios savarankiškos teisinės galios.

Kitoje ES valstybėje narėje parengta forma Lietuvos Respublikoje priimama tik tuo atveju, jei viena iš kalbų, kuria ji parengta, yra lietuvių kalba. Be to atkreipiamas dėmesys, kad dokumentai, kaip ir iki šiol, gali būti pateikiami ir be formos, o su įprastu vertimu į lietuvių kalbą.

Reglamentu supaprastinami formalumai:

  • Atsisakoma legalizavimo ir tvirtinimo pažyma apostille.
  • Atsisakoma reikalavimo kartu su orginalu pateikti ir patvirtintą dokumento kopiją.
  • Leidžiama priimti kitoje ES valstybėje narėje patvirtintą kopiją.
  • Atsisakoma reikalavimo pateikti patvirtintą vertimą, jei pateikiama daugiakalbė forma.
  • Pripažįstamas kitoje ES valstybėje narėje patvirtintas vertimas.

Šiuo reglamentu neužkertamas kelias išduoti apostilę pagal Hagos konvenciją, jeigu asmuo nusprendžia jos paprašyti. Atitinkamai  priimami asmens pateikti dokumentai, patvirtinti apostile. Ir toliau galės būti išduodami išrašai pagal Vienos konvenciją.

Standartinės daugiakalbės  formos išdavimas kainuoja 2,90 Eur

 

KONVENCIJA DĖL IŠRAŠŲ IŠ CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ IŠDAVIMO ĮVAIRIOMIS KALBOMIS įsigaliojo 2010-01-29

 

Šiuo metu Konvecijos dalyvėmis yra šios šalys:

1. Austrijos Respublika

2. Baltarusijos Respublika

3. Belgijos Karalystė

4. Bosnija ir Hercogovina

5. Estijos Respublika

6. Graikijos Respublika

7. Italijos Respublika

8. Ispanijos Karalystė

9. Juodkalnijos Respublika

10. Kroatijos Respublika

11. Lietuvos Respublika

12. Lenkijos Respublika

13. Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

14. buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija

15. Moldovos Respublika

16. Nyderlandų Karalystė

17. Portugalijos Respublika

18. Prancūzijos Respublika

19. Sebijos Respublika

20. Slovėnijos Respublika

21. Šveicarijos Konfederacija

22. Turkijos Respublika

23. Vokietijos Federacinė Respublika

 

 

Tik iš Konvencijos dalyvių priimami nustatytos formos išrašai (gimimo, santuokos, mirties). Asmenys šiuos tarptautinius išrašus gali pateikti tik tose valstybėse, kurios yra prisijungusios prie Konvencijos. Šie tarptautiniai  išrašai yra priimami be vertimo ir legalizavimo. Į užsienio valstybes vežami dokumentai taip pat neturi būti verčiami ar legalizuojami, kadangi formose yra nurodytos visų Konvencijos dalyvių valstybių kalbos.

 

Už išduodamus išrašus valstybės rinkiava yra imama vadovaujantis šiuo nutarimo punktu:

1.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 1041 (nuo 2009 m. rugsėjo 12 d.) (Žin., 2009, Nr. 109-4629) redakcija už civilinės būklės akto įrašo nuorašo ar civilinės būklės akto įrašo kopijos išdavimą -2,9 eur

 

 

 

Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2022-01-14 15:32
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“